ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA TƯ VẤN SINH TRẮC VÂN TAY VÀ THẦN SỐ HỌC

EDUMY CUNG CẤP 2 GÓI ĐÀO TẠO CƠ BẢN VÀ CHUYÊN SÂU VỚI NỘI DUNG ĐÀO TẠO NHƯ SAU:

1. GÓI ĐÀO TẠO CƠ BẢN: 2.500.000đ/Khoá   

 • Sinh trắc vân tay: nắm được kiến thức cơ bản về đặc tính từng cấu trúc vân tay. 
 • Thần số học: nắm được kiến thức cơ bản về ý nghĩa từng con số. 

 

2. GÓI ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU: 25.000.000đ/Khoá

 • Sinh trắc vân tay: – Được đào tạo thêm 2 kỹ năng:+ Kỹ thuật phân tích vân tay.+ Lộ trình trở thành Chuyên gia tư vấn.

  – Được tặng 50 bài

  – Được cấp Giấy chứng nhận

  – Trở thành Giám đốc kinh doanh của Edumy

 

 • Thần số học: – Được đào tạo thêm 2 kỹ năng:+ Chi tiết ý nghĩa từng con số trong mỗi chỉ số.+ Lộ trình trở thành Chuyên gia tư vấn.

  – Được tặng 50 bài

  – Được cấp Giấy chứng nhận

  – Trở thành Giám đốc kinh doanh của Edumy