NGUYỄN THỊ MINH HẰNG
giám đốc/founder

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

“Khi có ánh sáng, bóng tối tự động biến mất.”

 • 8 năm kinh nghiệm làm việc tại ngân hàng thuộc big4 Việt Nam, trong đó 2 năm giữ vị trí quản lý
 • Điểm tự hào trong học tập: tốt nghiệp loại giỏi trường Đại học kinh tế quốc dân, trong đó có 1 kỳ học dành được học bổng; thi đại học được 10 điểm môn Vật Lý
 • Từ năm 2015 biết đến Sinh trắc vân tay, Giáo dục sớm và ứng dụng vào dạy con cái
 • Từ năm 2020: biết đến khái niệm “Phát triển bản thân” và ý thức rèn luyện từ đó đến nay; Đã trải qua 1 kỳ huấn luyện Nhà lãnh đạo biến đổi
 • Năm 2022: thành lập kênh Youtube mẹ XuBi với lý tưởng truyền tải nội dung thức ăn cho tinh thần
 • Năm 2023: Sáng lập EDUMY với sứ mệnh là công ty tiên phong đem lại giá trị sống hạnh phúc cho con người trên cơ sở thấu hiểu bản thân nói riêng và thấu hiểu con người nói chung.
 • SĐT liên hệ: 0944611208

LƯƠNG NGỌC KHÁNH
phó giám đốc/co-founder

Thạc sĩ Quản lí giáo dục

 • 12 năm kinh nghiệm trong ngành Giáo dục, trong đó 2 năm giữ vị trí quản lý
 • 2 năm kinh nghiệm nghiên cứu và tư vấn về Thần số học
 • Sáng lập Hệ thống Giáo dục Mầm non Wonderland với 3 cơ sở trên địa bàn TP Hà Nội
 • Năm 2023: đồng sáng lập EDUMY với sứ mệnh là công ty tiên phong đem lại giá trị sống hạnh phúc cho con người trên cơ sở thấu hiểu bản thân nói riêng và thấu hiểu con người nói chung.

EDUMY - TOP 10 SẢN PHẨM VIỆT CHẤT LƯỢNG CAO - DỊCH VỤ HOÀN HẢ0

EDUMY KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG MẦM NON THỰC NGHIỆM NAM SAN

EDUMY KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG MẦM NON WONDERLAND

NGUYỄN THỊ MINH HẰNG
giám đốc/founder

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

“Khi có ánh sáng, bóng tối tự động biến mất.”

 • 8 năm kinh nghiệm làm việc tại ngân hàng thuộc big4 Việt Nam, trong đó 2 năm giữ vị trí quản lý
 • Điểm tự hào trong học tập: tốt nghiệp loại giỏi trường Đại học kinh tế quốc dân, trong đó có 1 kỳ học dành được học bổng; thi đại học được 10 điểm môn Vật Lý
 • Từ năm 2015 biết đến Sinh trắc vân tay, Giáo dục sớm và ứng dụng vào dạy con cái
 • Từ năm 2020: biết đến khái niệm “Phát triển bản thân” và ý thức rèn luyện từ đó đến nay; Đã trải qua 1 kỳ huấn luyện Nhà lãnh đạo biến đổi
 • Năm 2022: thành lập kênh Youtube mẹ XuBi với lý tưởng truyền tải nội dung thức ăn cho tinh thần
 • Năm 2023: Sáng lập EDUMY với sứ mệnh là công ty tiên phong đem lại giá trị sống hạnh phúc cho con người trên cơ sở thấu hiểu bản thân nói riêng và thấu hiểu con người nói chung.

LƯƠNG NGỌC KHÁNH
phó giám đốc/co-founder

Thạc sĩ Quản lí giáo dục

 • 12 năm kinh nghiệm trong ngành Giáo dục, trong đó 2 năm giữ vị trí quản lý
 • 2 năm kinh nghiệm nghiên cứu và tư vấn về Thần số học
 • Sáng lập Hệ thống Giáo dục Mầm non Wonderland với 3 cơ sở trên địa bàn TP Hà Nội
 • Năm 2023: đồng sáng lập EDUMY với sứ mệnh là công ty tiên phong đem lại giá trị sống hạnh phúc cho con người trên cơ sở thấu hiểu bản thân nói riêng và thấu hiểu con người nói chung.

EDUMY KÝ KẾT HỢP ĐỒNG HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG MẦM NON THỰC NGHIỆM NAM SAN

EDUMY KÝ KẾT HỢP ĐỒNG HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG MẦM NON WONDERLAND

NGUYỄN THỊ MIỀN
CHUYÊN GIA KHAI VẤN

Cử nhân Quản trị kinh doanh

Hơn 10 năm kinh nghiệm Sale – Bán hàng

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
CHUYÊN GIA KHAI VẤN

Cử nhân Kinh tế

“Hiểu mình để sửa mình – Hiểu người để thương người”

 • 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính kế toán.
 • Từ năm 2020 nghiên cứu và làm nghề Tư vấn Sinh trắc vân tay, Thần số học.
 • Từ năm 2020 bắt đầu ý thức rèn luyện Phát triển bản thân
 • Đã trải qua 2 kỳ huấn luyện Nhà lãnh đạo biến đổi

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
CHUYÊN GIA KHAI VẤN

Cử nhân Kinh tế

“Muốn thay đổi thế giới – Thay đổi bản thân mình trước”.

 • 4 năm học tập trong lĩnh vực Kinh tế
 • 6 năm kinh nghiệm làm nghề Spa
 • Từ năm 2020, nghiên cứu và làm nghề Tư vấn Sinh trắc vân tay, Thần số học.
 • Hơn 2 năm làm việc trong môi trường ngoại ngữ, đặc biệt trong khối Tiểu học.
 • Hơn 5 năm làm việc đội nhóm và phát triển xây dựng đội nhóm
 • Đã trải qua 3 kỳ huấn luyện Nhà lãnh đạo biến đổi
 • Tham gia các khoá học Phát triển bản thân từ các người Thầy: DCI Nguyễn Công Bình, Nghệ thuật của lòng biết ơn thầy Geshe Michael Roach, Training Nguyễn Đình Luyện, thầy Tony Nguyễn, Guru Bùi Tấn Bạo.

TRƯƠNG THỊ NGỌC CẨM
CHUYÊN GIA KHAI VẤN

 • 8 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quần áo, may mặc, thời trang.
 • Từ năm 2020 biết đến Sinh trắc vân tay và Thần số học, bắt đầu tìm tòi tìm hiểu, khám phá.
 • Từ năm 2020: biết đến khái niệm “Phát triển bản thân” và ý thức rèn luyện từ đó đến nay.
 • Đã trải qua 2 kỳ huấn luyện Nhà lãnh đạo biến đổi.
 • Đồng sáng lập Công ty HIDA TEXTILE Kinh doanh về lĩnh vực Thời Trang, xây dựng và phát triển Local Brand.