NGUYỄN THỊ MINH HẰNG
giám đốc/founder

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

“Khi có ánh sáng, bóng tối tự động biến mất.”

 • 8 năm kinh nghiệm làm việc tại ngân hàng thuộc big4 Việt Nam, trong đó 2 năm giữ vị trí quản lý
 • Điểm tự hào trong học tập: tốt nghiệp loại giỏi trường Đại học kinh tế quốc dân, trong đó có 1 kỳ học dành được học bổng; thi đại học được 10 điểm môn Vật Lý
 • Từ năm 2015 biết đến Sinh trắc vân tay, Giáo dục sớm và ứng dụng vào dạy con cái
 • Từ năm 2020: biết đến khái niệm “Phát triển bản thân” và ý thức rèn luyện từ đó đến nay; Đã trải qua 1 kỳ huấn luyện Nhà lãnh đạo biến đổi
 • Năm 2022: thành lập kênh Youtube mẹ XuBi với lý tưởng truyền tải nội dung thức ăn cho tinh thần
 • Năm 2023: Sáng lập EDUMY với sứ mệnh là công ty tiên phong đem lại giá trị sống hạnh phúc cho con người trên cơ sở thấu hiểu bản thân nói riêng và thấu hiểu con người nói chung.
 • SĐT liên hệ: 0944611208

LƯƠNG NGỌC KHÁNH
phó giám đốc/co-founder

Thạc sĩ Quản lí giáo dục

 • 12 năm kinh nghiệm trong ngành Giáo dục, trong đó 2 năm giữ vị trí quản lý
 • 2 năm kinh nghiệm nghiên cứu và tư vấn về Thần số học
 • Sáng lập Hệ thống Giáo dục Mầm non Wonderland với 3 cơ sở trên địa bàn TP Hà Nội
 • Năm 2023: đồng sáng lập EDUMY với sứ mệnh là công ty tiên phong đem lại giá trị sống hạnh phúc cho con người trên cơ sở thấu hiểu bản thân nói riêng và thấu hiểu con người nói chung.

NGUYỄN THỊ MIỀN
CHUYÊN GIA KHAI VẤN

Cử nhân Quản trị kinh doanh

NGUYỄN THỊ MINH HẰNG
giám đốc/founder

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

“Khi có ánh sáng, bóng tối tự động biến mất.”

 • 8 năm kinh nghiệm làm việc tại ngân hàng thuộc big4 Việt Nam, trong đó 2 năm giữ vị trí quản lý
 • Điểm tự hào trong học tập: tốt nghiệp loại giỏi trường Đại học kinh tế quốc dân, trong đó có 1 kỳ học dành được học bổng; thi đại học được 10 điểm môn Vật Lý
 • Từ năm 2015 biết đến Sinh trắc vân tay, Giáo dục sớm và ứng dụng vào dạy con cái
 • Từ năm 2020: biết đến khái niệm “Phát triển bản thân” và ý thức rèn luyện từ đó đến nay; Đã trải qua 1 kỳ huấn luyện Nhà lãnh đạo biến đổi
 • Năm 2022: thành lập kênh Youtube mẹ XuBi với lý tưởng truyền tải nội dung thức ăn cho tinh thần
 • Năm 2023: Sáng lập EDUMY với sứ mệnh là công ty tiên phong đem lại giá trị sống hạnh phúc cho con người trên cơ sở thấu hiểu bản thân nói riêng và thấu hiểu con người nói chung.

LƯƠNG NGỌC KHÁNH
phó giám đốc/co-founder

Thạc sĩ Quản lí giáo dục

 • 12 năm kinh nghiệm trong ngành Giáo dục, trong đó 2 năm giữ vị trí quản lý
 • 2 năm kinh nghiệm nghiên cứu và tư vấn về Thần số học
 • Sáng lập Hệ thống Giáo dục Mầm non Wonderland với 3 cơ sở trên địa bàn TP Hà Nội
 • Năm 2023: đồng sáng lập EDUMY với sứ mệnh là công ty tiên phong đem lại giá trị sống hạnh phúc cho con người trên cơ sở thấu hiểu bản thân nói riêng và thấu hiểu con người nói chung.

NGUYỄN THỊ MIỀN
CHUYÊN GIA KHAI VẤN

Cử nhân Quản trị kinh doanh