EDUMY: TUYÊN TRUYỀN TRÊN TẠP CHÍ GIÁO DỤC – BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Edumy| Ứng dụng sinh trắc vân tay và thần số học trong hành trình phát triển bản thân

Link: https://tapchigiaoduc.edu.vn/article/88164/170/edumy-ung-dung-sinh-trac-van-tay-va-than-so-hoc/

EDUMY vinh dự khi được tuyên truyền trên Tạp chí Giáo dục!

Tạp chí Giáo dục là tạp chí của Ngành Giáo dục – Ðào tạo, trực tiếp chịu sự quản lí của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương. Ðối tượng phục vụ chủ yếu của Tạp chí là các nhà trường, cơ quan, viện nghiên cứu,… các nhà nghiên cứu, nhà lãnh đạo, quản lí giáo dục – đào tạo, đội ngũ giáo viên, giảng viên, sinh viên… cả nước.

cơ quan có nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục; công bố kết quả nghiên cứu giáo dục, phản ánh những thành tựu lí luận và thực tiễn giáo dục Việt Nam.

Thông tin được tham khảo tại Tạp chí Giáo dục

Đến với EDUMY là một trong những công ty phát triển trong lĩnh vực Tư vấn và Đào tạo về Sinh trắc học dấu vân tay và Thần số học nhằm mục đích tư vấn giáo dục và định hướng nghề nghiệp cho trẻ em và học sinh, thấu hiểu đặc trưng tính cách của chính mình để chủ động tu dưỡng thân tâm đối với người lớn.

Bởi giáo dục luôn là vấn đề then chốt cho sự phát triển của mỗi cá nhân, gia đình và đoàn thể

Với sứ mệnh là công ty tiên phong đem lại giá trị sống hạnh phúc cho con người trên cơ sở thấu hiểu bản thân nói riêng và thấu hiểu con người nói chung với định hướng phát triển trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn giáo dục, thấu hiểu con người, thấu hiểu cuộc sống.

Bài đăng trên Tạp chí Giáo dục

Ứng dụng Sinh trắc vân tay và Thần số học trong hành trình Phát triển bản thân!

Link bài viết: Edumy| Ứng dụng sinh trắc vân tay và thần số học trong hành trình phát triển bản thân (tapchigiaoduc.edu.vn)

 

Xem Thêm: MC CÔNG TỐ VÀ TẤM BẢN ĐỒ CUỘC ĐỜI CỦA EDUMY

(tham khảo tại Giới thiệu (tapchigiaoduc.edu.vn)).

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo